*** OUR DOGS ***
MALES
Кавказская овчарка   male
AYDAR IZ STOLITSY UKRAINY

date of birth 18.07.2019
father: MACHO IZ STOLITSY UKRAINY
mother: YANVARSKAYA SKAZKA IZ STOLITSY UKRAINY

Кавказская овчарка   male
MACHO IZ STOLITSY UKRAINY

date of birth 11.08.2017
father: ARYSTAN
mother: VARVARA BASHAN PARIY

     
     
FEMALES
Кавказская овчарка   male
AMINA IZ STOLITSY UKRAINY

date of birth 18.07.2019
father: MACHO IZ STOLITSY UKRAINY
mother: YANVARSKAYA SKAZKA IZ STOLITSY UKRAINY

Кавказская овчарка   female
PRAVDA BASHAN PARIY
date of birth June 12, 2014
Father: Faer dlya Bashan Pariy iz Aleksandrovoy Sloboda
Mother: Prostory Dona Nabira
Кавказская овчарка   female
BONYA
Date of birth: 10.09.2018
Father: Zhigan
Mother: Brunya Bashan Pariy
Кавказская овчарка   female
GROZA IZ STOLITSY UKRAINY
date of birth 25.03.2019
Father: Zhigan
Mother: Pravda Bashan Pariy
Кавказская овчарка   female
VARVARA BASHAN PARI
date of birth 12.06.2014
father: Bahai Bairadis Granit
mother: Izumrudnaya Moya iz Svetlogo Doma
Кавказская овчарка   female
YANVARSKAYA SKAZKA IZ STOLITSY UKRAINY
date of birth 25.01.2013
father: Dorogoy Amulet iz Svetlogo Doma
mother: Haruna Anri
Кавказская овчарка   female
MALVINA IZ STOLITSY UKRAINY
date of birth 02.03.2012
father: Arystan
mother: Gospozha iz Stolitsy Ukrainy
Кавказская овчарка   female
DZHANUMA IZ STOLITSY UKRAINY
date of birth 20.12.2013
father: Dorogoy Amulet iz Svetlogo Doma
mother: Haruna Anri
Кавказская овчарка   female
GOSPOZHA IZ STOLITSY UKRAINY

Date of birth: 29.12.2007
Father: VITYAZ IZ LEGENDY KAVKAZA
Mother: YUTA

  female
LATIFA IZ STOLITSY UKRAINY
date of birth October 11, 2012
father: Dorogoy Amulet iz Svetlogo Doma
mother: Glasha iz Stolitsy Ukrainy
  female
GLASHA IZ STOLITSY UKRAINY

Date of birth: 24.08.2010
father: ESHKAN AYAKS PLYUS
mother: GOSPOZHA IZ STOLITSY UKRAINY

  female
AVRORA IZ STOLITSY UKRAINY

Date of birth: 11.10.2008
Father: PANCHER
Mother: VANDA AYAKS PLYUS

     
     

 

MEMORY >>